APONTE SP. Z O.O.
SZKOLENIA DORADZTWO USŁUGI MARKETINGOWE AUDYTY INTERIM MANAGEMENT
GENEZA i DZIAŁALNOŚĆ OBSZARY AKTYWNOŚCIAUDYTYWYBRANE SZKOLENIA I SEMINARIA SZKOLENIOWENASI KLIENCIKONTAKT

GENEZA i DZIAŁALNOŚĆ


Idea powołania Spółki APONTE  zrodziła się   w wyniku syntezy dwóch elementów: rynkowego zapotrzebowania na usługodawcę oferującego pewien rodzaj powiązanych ze sobą usług doradczych oraz pozwalającego zrealizować to zapotrzebowanie -  doświadczenia, wiedzy i umiejętności osób tworzących Spółkę i osób z nią współpracujących. Usługi świadczone przez APONTE  można określić, jako realizacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie: 

  • rzeczywistego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i kadry handlowej, 
  • optymalizacji struktur sprzedażowych i składu personalnego managementu handlowego,
  •  wsparcia procesu zarządzania organizacją lub jej wydzielonym fragmentem,
  • pozyskiwania nowych klientów i partnerów biznesowych oraz poszerzania i dywersyfikacji kanałów  dystrybucyjnych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,
  • pozyskiwania kapitału i inwestorów branżowych oraz zmian własnościowych.
Na każdym z tych obszarów oferta APONTE konstruowana jest w sposób dostosowany do zindywidualizowanych cech firmy klienta, z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i stopnia rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz  specyfiki sektora gospodarki w jakim  przedsiębiorstwo to funkcjonuje.
Nasza oferta może być skoncentrowana zarówno na każdej z wyżej wymienionych potrzeb osobno, jak i na dowolnej ich kompilacji, nadając współpracy wymiar długofalowy i zintegrowany.  Może zaspokoić jednostkową i doraźną potrzebę zleceniodawcy, ale i przybrać formę rozbudowanego i rozciągniętego w czasie wielopoziomowego projektu.