Spółka APONTE powstała w roku 2010. Aktywną działalność prowadzi nieprzerwanie od dnia rejestracji. Idea jej powołania zrodziła się  w wyniku syntezy dwóch elementów:

  1. rynkowego zapotrzebowania na usługodawcę oferującego rodzaj wzajemnie kompatybilnych usług konsultacyjno-szkoleniowych oraz pozwalającego zrealizować to zapotrzebowanie 
  2. doświadczenia, wiedzy i umiejętności osób tworzących Spółkę i osób z nią współpracujących.

 

Usługi świadczone przez APONTE  można określić, jako realizacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie:

  • rzeczywistego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i kadry handlowej, 
  • optymalizacji struktur sprzedażowych i składu personalnego managementu handlowego,
  • wsparcia procesu zarządzania organizacją lub jej wydzielonym fragmentem,
  • pozyskiwania nowych klientów i partnerów biznesowych oraz poszerzania i dywersyfikacji kanałów  dystrybucyjnych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,
  • pozyskiwania kapitału i inwestorów branżowych oraz zmian własnościowych.

 

Na każdym z tych obszarów oferta APONTE konstruowana jest w sposób dostosowany do zindywidualizowanych cech firmy klienta, z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i stopnia rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz specyfiki sektora gospodarki w jakim  przedsiębiorstwo to funkcjonuje.
Nasza oferta może być skoncentrowana zarówno na każdej z wyżej wymienionych potrzeb osobno, jak i na dowolnej ich kompilacji, nadając współpracy wymiar długofalowy i zintegrowany.  Oferta APONTE może zaspokoić jednostkową i doraźną potrzebę zleceniodawcy, ale przybrać także formę rozbudowanego i rozciągniętego w czasie wieloetapowego projektu.

Oferujemy nasze usługi firmom dążącym do poprawy jakości swej organizacji oraz optymalizacji  posiadanych sił i środków. Firmom pragnącym poprawić swój wizerunek i marketingową skuteczność.  Przedsiębiorstwom zabiegającym o podniesienie poziomu profesjonalnego swych służb handlowych i kadry kierowniczej. 

Kojarzymy ze sobą partnerów biznesowych i pomagamy w poszerzeniu oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucyjnych.  Pomagamy w rozwiązywaniu problemów i w wychodzeniu z kryzysu. Pomagamy w stymulowaniu rozwoju poprzez pomoc w pozyskaniu kapitału i znalezieniu inwestorów. 

Do dyspozycji naszych klientów pozostawiamy wszystkie wypracowane kontakty. Pomiędzy firmami ze swego otoczenia marketingowego aranżujemy korzystne kontrakty.

Oferujemy bezpośrednie usługi menedżerskie na stanowiskach istotnych dla powodzenia i sukcesu organizacji.   

loading
×