W zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz kadry sprzedażowo-zakupowej przedsiębiorstw oferujemy nasze autorskie szkolenia:

 • AKADEMIA SPRZEDAŻY – REGUŁY GRY HANDLOWEJ 
 • PSYCHOLOGICZNA PERSONALIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM ŚRODOWISKU PRACY
 • JĘZYK CIAŁA W BIZNESIE
 • BIZNESOWY SAVOIR VIVRE
 • OSOBOWOŚĆ I WIZERUNEK LIDERA
 • ABC SZEFA
 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
 • ŚWIADOMOŚĆ DECYZJI
 • TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO – ZASTOSOWANIE I PRZECIWDZIAŁENIE
 • SZTUKA NEGOCJACJI 

 

W razie potrzeby dokonujemy odpowiednich kompilacji zakresów ww. bloków szkoleniowych tak, by dopasować przekaz do zindywidualizowanych potrzeb zleceniodawcy. Średnia ocena naszych dotychczasowych szkoleń dokonana w oparciu o anonimowe ankiety ewaluacyjne wynosi 4,81 w skali 1-5.

PARAMETRY SZKOLEŃ

Czas trwania i metoda dydaktyczna szkolenia – 16 godzin zrealizowanych w ciągu 2 dni. Interaktywny wykład, dyskusje moderowane, ćwiczenia w oparciu o testy i ankiety, analizy przypadków.

Liczba uczestników szkolenia – grupa licząca do 12 kursantów.

Miejsce szkolenia – siedziba zleceniodawcy lub dowolne miejsce spełniające wymogi dydaktyczne [sala min. 50m2, możliwość ustawienia stołów w podkowę, miejsce na ekran i rzutnik]. Nasza firma w oparciu o osobne ustalenia podejmie się zorganizowania przedsięwzięcia szkoleniowego w formie wyjazdowej, gdzie mogą zostać zrealizowane dodatkowe cele integracyjne uczestników. Zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia wyjazdowe są realizowane w dni robocze oraz dni wolne od pracy.

Cena katalogowa jednostkowego szkolenia wynosi 5.500 – 6.500 zł + VAT. Zawiera: koszty pracy trenerów, przygotowanie i wydruk ankiet, testów, materiałów szkoleniowych i certyfikatów oraz fakultatywne jednodniowe konsultacje przed szkoleniowe w siedzibie zleceniodawcy. Nie zawiera: kosztów związanych z organizacją szkolenia w formie wyjazdowej, w tym: akomodacji i transportu uczestników, eventów integracyjnych itp. Cena może zostać znacząco zmniejszona w przypadku zlecenia większej liczby szkoleń, zawarcia umowy doradczej, umowy o współpracy lub podjęcia innej formy pogłębionej współpracy. Patrz zakładka USŁUGI ZINTEGROWANE.

KAŻDE SZKOLENIE APONTE OBJĘTE JEST GWARANCJĄ
Gwarantujemy zwrot 100% kosztów dydaktycznych szkolenia, jeśli w trakcie szkolenia lub w chwili jego zleceniodawca uzna, że szkolenie nie spełniło jego oczekiwań.

loading
×