Przykład zsyntetyzowanych i wzajemnie komplementarnych usług konsultacyjno-szkoleniowych zrealizowanych dla jednego z klientów spółki APONTE – grupy kapitałowej o rozbudowanej i funkcjonalnie powiązanej strukturze sprzedażowej – świadczonych w oparciu o terminową 6-cio miesięczną UMOWĘ O WSPÓŁPRACY.

Zlecone działanie

Cena dnia roboczego konsultanta dla danej aktywności

Czas realizacji zadania

Koszt konsultanta APONTE

Audyt działów sprzedaży w 3. podmiotach grupy

750,00 zł

10 dni

7 500,00 zł

Szkolenie personelu handlowego – AKADEMIA SPRZEDAŻY – REGUŁY GRY HANDLOWEJ

1 500,00 zł

4 dni

6 000,00 zł

Szkolenie kierowników sprzedaży i personelu handlowego – PSYCHOLOGICZNA PERSONALIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY

1 500,00 zł

4 dni

6 000,00 zł

Szkolenie kierowników sprzedaży, personelu handlowego, kierowników pionów powiązanych ze sprzedażą – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM ŚRODOWISKU PRACY

1 500,00 zł

6 dni

9 000,00 zł

Szkolenie kierowników sprzedaży i kierowników jednostek organizacyjnych powiązanych ze sprzedażą – ABC SZEFA

1 500,00 zł

2 dni

3 000,00 zł

Szkolenie kierowników sprzedaży ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

1 500,00 zł

2 dni

3 000,00 zł

Szkolenie top managementu – ŚWIADOMOŚĆ DECYZJI

1 500,00 zł

1 dzień

1 500,00 zł

Szkolenie top managementu i kierowników sprzedaży – SZTUKA NEGOCJACJI

1 500,00 zł

2 dni

3 000,00 zł

Indywidualne konsultacje poszkoleniowe

750,00 zł

3 dni

2 250,00 zł

Projekt redukcji, zmian i przesunięć personalnych w poszczególnych Działach Handlowych podmiotów Grupy

1 250,00 zł

2 dni

2 500,00 zł

Projekt zmian struktury instytucjonalnej poszczególnych Działów Handlowych podmiotów Grupy

1 250,00 zł

2 dni

2 500,00 zł

Przemodelowanie i kodyfikacja procedur poszczególnych Działów Handlowych podmiotów grupy

1 250,00 zł

2 dni

2 500,00 zł

Szkolenie z zakresu wykorzystania systemu informatycznego i filozofii CRM

1 250,00 zł

1 dzień

1 250,00 zł

Coaching indywidualny handlowców i kierowników

750,00 zł

10 dni

7 500,00 zł

Egzaminy produktowe i marketingowe dla handlowców

1 250,00 zł

1 dzień

1 250,00 zł

Szkolenie podsumowujące dla top managementu podmiotów grupy w zakresie wprowadzonych zmian i procedur w strukturach handlowych DH grupy

750,00 zł

1 dzień

750,00 zł

Rekrutacja personelu handlowego

750,00 zł

15 dni

11 250,00 zł

Szkolenia debiutantów

1 500,00 zł

6 dni

9 000,00 zł

RAZEM
w ciągu 6-ciu miesięcy

 

74 dni pracy konsultanta

13.290 zł koszt miesięczny

Zawarcie UMOWY O WSPÓŁPRACY pozwoliło zleceniodawcy uzyskać rabat na poziomie 50% od wszystkich usług z oferty APONTE. Rekapitulacja zawartej umowy potwierdziła, że suma działań APONTE skutkowała wzrostem obrotów przedsiębiorstwa zleceniodawcy o 12% i zwiększeniem wypracowanej przezeń marży o 1,13 punktu procentowego.

 

loading
×