W zakresie pozyskiwania kapitału i inwestorów branżowych, a także zmian własnościowych i fuzji oferujemy naszym klientom kontakt z rzetelnymi i wiarygodnymi funduszami PRIVATE EQUTI. Fundusze, z którymi współpracujemy, wielokroć pozwalały znaleźć rozwiązanie kapitałowe satysfakcjonujące przede wszystkim właścicieli firm. Kapitał oferowany przez fundusze nic nie kosztuje, nie ma formy pożyczki, jest rodzajem finansowego zaangażowania w strukturę właścicielską przedsiębiorstwa. To zaangażowanie może wynieść od kilku do stu procent wartości firmy.  Fundusze te wykazują elastyczność, respektują podmiotowość partnera i uwzględniają możliwości oraz rzeczywiste potrzeby firm i ich właścicieli. 

W oparciu o szerokie rozpoznanie rynku oraz osobiste kontakty osób tworzących Spółkę oraz osób z nią współpracujących, podejmiemy się zadania wyszukania firmy, która wyraża zainteresowanie jakąś formą strukturalnego lub kapitałowego powiązania się z naszym klientem, a w dalszej kolejności – skojarzyć oba podmioty i doprowadzić do efektu wzajemnego połączenia, wymiany udziałów, powstania nowej spółki celowej lub innych rozwiązań kapitałowych.

Wszystkie działania APONTE w przywołanym tu obszarze są zawsze gratyfikowane przez naszych zleceniodawców post factum i tylko na zasadzie success fee. Wynagrodzenie APONTE stanowi niewielki ułamek kwoty pozyskanej przez zleceniodawcę dzięki staraniom pracowników spółki.

loading
×